Photos

 

Mario Lopez

 •  
  SAVED BY THE BELL, Mario Lopez, 1989-93

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: HAWAIIAN STYLE, Elizabeth Berkley, Mario Lopez, 1992

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: HAWAIIAN STYLE, Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, 1992.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL, Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Mario Lopez, 1989-1992.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL, Elizabeth Berkley, Lark Voorhies, Mario Lopez, Tiffani-Amber Thiessen, Dustin Diamond, Mark-Paul Gosselaar, 1989-1992.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: THE COLLEGE YEARS, Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Mario Lopez, 1993.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: THE COLLEGE YEARS, Mario Lopez, Dustin Diamond, Mark-Paul Gosselaar, 1993.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: THE COLLEGE YEARS, Anne Tremko, Mario Lopez, Tiffani-Amber Thiessen, Mark-Paul Gosselaar, Kiersten Warren, Dustin Diamond, 1993.

  Photo: Everett Collection

 •  
  SAVED BY THE BELL: THE COLLEGE YEARS, Mario Lopez, Dustin Diamond, Mark-Paul Gosselaar, 1993.

  Photo: Everett Collection

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  LA premiere of "Mexico: The Royal Tour". (Photo by Christopher Polk, Getty Images)

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images

 •  
  Mario Lopez

  Photo: Getty Images